30 ROCK -- "Season Four" Episode 401 -- Pictured: (l-r) Tina Fey as Liz Lemon, Jane Krakowski as Jenna -- NBC Photo: Ali Goldstein