No. 9 Ocean City 17, Vineland 46

Vineland 26, Bridgeton 28

No. 9 Ocean City 18, Bridgeton 42

At Vineland

1. Lou Paone OC 16:43; 2. Ed Keenan OC 17:26; 3. Brandon Hatcher OC 17:26; 4. Harrison Mayo V 17:41; 5. Kenny Hunter B 17:43; 6. Evan Schumacher OC 17:47; 7. Tyrell Stubbs B 17:54; 8. Jake Newsome OC 17:54; 9. Brett Johnson OC 17:57; 10. Fabian Cintron B 18:04; 11. Ryan Fisher OC 18:-5; 12. Gus Jurasinski OC 18:05; 13. Francois Chambers V 18:13; 14. Marlon Herrera V 18:25; 15. Ankit Sharma V 18:31.

Records- Bridgeton 0-5, OC 9-0, Vineland 4-6.